Erik Gusterud
Utviklingsansvarlig
Født
5. desember 1993