6
Ville Jalasto
Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Finland
Født
19. april 1986
Høyde
183 cm
Vekt
82 kg