Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger IL Toppfotball.

Årsmøtet avholdes den 13. mars kl. 19.00 i 3. etasje i hovedtribunen på Gjemselund stadion, Brugata 47B, 2212 Kongsvinger.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar til erik@kil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Annonse fra Obos-ligaen: