Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger IL Toppfotball.

Årsmøtet avholdes den 7. mars kl. 17.00 i Peisestua i klubbhuset på Gjemselund, Brugata 47B, 2212 Kongsvinger.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 21. februar. Innkomne saker sendes til erik@kil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

NB! Vi minner samtidig om årsmøte i Kongsvinger idrettslag torsdag 21. mars kl. 19.00. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2019 til post@kongsvingeril.no

Annonse fra Obos-ligaen: