KIL-akademiet i framgang

Med inspirasjon fra noen av Europas ledende fotballakademier startet KIL Toppfotball opp KIL-akademiet i 2014. Akademiet har blitt godt innarbeidet, antall deltakere har økt betraktelig og ungene tar nye steg.

Annonse:

Gjennom KIL-akademiet gir klubben jenter og gutter i alderen åtte til fjorten år en mulighet til å bli enda bedre fotballspillere ved å få sjansen til å trene mer under veiledning av kyndige trenere.

Etter oppstarten i 2014 har akademiet blitt godt etablert og interessen er økende. Over 80 jenter og gutter fra Kongsvinger og omegn deltok på akademiet i 2016. 

– Antallet har nok økt som en naturlig konsekvens av at de som har vært med har hatt gode opplevelser samtidig som de har hatt en god utvikling. Det forsterkes av de tilbakemeldingene vi får av trenere i de respektive klubbene, forteller Trond Amundsen som er utviklingsansvarlig i klubben. 

Inspirert av toppklubber

Akademiet har en klar målsetting om å være et kompetansesenter for spillerutvikling. Inspirasjon til innhold er hentet fra noen av Europas ledende fotballakademier og mesterlæring utenfra implementeres for å tilrettelegge for best mulig progresjon og utvikling.

– Vi ser progresjon hos utøverne som har vært med over tid og vi prøver bevisst å tilrettelegge for utvikling. En ting er å trene isolert på en ferdighet, men det å sette ferdigheten inn i spill er neste steg. Ferdigheten har liten verdi om den ikke settes inn i spillet og vi jobber mye med å mestre ferdigheten isolert sett og deretter implementere den i større sammenheng og i spill, fortsetter Amundsen. 

– Det er noe av den inspirasjonen vi henter utenifra. Vi jobber mye isolert i Norge, men det å sette og nyttiggjøre ferdigheten inn i spill er en ting vi må bli bedre på. Vi må jobbe isolert, sette sammen og deretter over i spill. Slik sett har man sluttproduktet i fokus, for det er det man må bli god på.

Utvikle spillere

Akademiets visjon er å utvikle toppspillere fra Glåmdalsregionen. KIL-akademiet kan bidra til å påvirke det både i forhold til utøverne som er med, men også trenere rundt omkring i deltakernes respektive lag.

- Det er mange begrensninger i forhold til å trene nok, men vi har muligheten til å tilrettelegge for mer trening gjennom akademiet. Det tror jeg er nøkkelen for å utvikle spillere. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra trenere ute i klubbene og de ser stor forskjell på de som er med på akademiet og de som ikke er med, forteller Erik Gusterud. 

Gusterud er ansvarlig for KIL-akademiet sammen med Amundsen. 

– Det er også gledelig at vi ser igjen en del av det vi jobber med på akademiet rundt i klubbene. Slik sett kan vi være med på å øke kompetansen ute hos trenerne også. Dette vil gi bedre aktivitet over tid og det er nøkkelen for å nå visjonen om å utvikle toppspillere, mener duoen Amundsen og Gusterud. 

Trenerne på KIL-akademiet har i år både vært interne og eksterne ressurser, blant annet flere av KILs a-lagspillere. Det jobbes også med å utvikle trenere gjennom akademiet.

– Vi har hatt veldig positiv utvikling på instruktørene og det har vært veldig gjevt og moro for ungene å ha a-lagspillerne som trenere. I tillegg har Erik (Gusterud journ. anm.) vært med. I tillegg til aå ha det administrative ansvaret, holder han veldig gode økter på feltet. Det samme har Simen Sætre (KIL Fotball) og Simen Aasvestad (Øvrebyen VGS). De har bidratt med sin kompetanse og vært veldig gode ressurser i tillegg til a-lagsspillerne, forteller KILs utviklingsansvarlig videre. 

Veien videre

Med et godt etablert opplegg og et solid antall deltakere, har det etter hvert blitt lettere å differensiere og sette sammen gode homogene grupper som gir god utvikling.

Amundsen håper derfor at kvaliteten på akademiet kan øke etter hvert som utøverne tar nye steg.

– Det blir nok mer differensiert ut ifra de som har vært med. Vi må se utviklingsløpet og fange opp utviklingsstegene og deretter tilrettelegge akademiet ut ifra det. Vi må sørge for at det er individet som er i fokus, ikke bare gruppa.

– Vi har hatt en stabilt god vekst og et hyggelig antall deltakere. Det er også bra i forhold til at utøverne kan komme sammen og knytte gode bånd – kameratskap. Det er en flott sosialisering slik sett og det er gode rammer for utvikling, avslutter Trond Amundsen.

For mer informasjon om opplegget for neste år – og for påmelding – henvises det til www.kil.no nærmere oppstart.

 

KIL-akademiet

  • Etablert i 2014

  • Et kompetansesenter for spillerutvikling med en visjon om å utvikle toppspillere fra Glåmdalsregionen

  • For jenter og gutter mellom 8 og 14 år

  • 20 økter på våren og 20 økter på høsten

  • Informasjon om akademiet 2017 kommer nærmere

 

Annonse: