BDO

FAKTA

  • Partnernivå: Juniorpartner

  • Bransje: Revisjonvirksomhet

  • Antall ansatte: 8

  • Besøkadresse: Storgata 26, Avd. Kongsvinger

  • Postadresse: 2212

  • Webadresse: www.bdo.no/kongsvinger

  • Telefon: 62 88 80 80 / 91 33 29 21