B2B - Telefon og videokonferanse

Som et tiltak i en vanskelig tid gjennomførte KIL et møtepunkt via telefon og videokonferanseløsningen Webex. Med i møtet var advokat Tarjei Thorkildsen, partner i Advokatfirmaet Bahr.

Annonse:

Se konferansen i opptak her:

Videoen er ikke tilgjengelig.Spørsmål som ble besvart under videokonferansen:

Hva er hele prosedyren for de ansatte ovenfor NAV når de har fått permitteringsvarsel, hvordan registrerer de seg hos NAV, hva må de gjøre?

Svar: Samme dag som arbeidstakeren mottar varsel om permittering kan vedkommende registrerer seg som arbeidssøker og søke dagpenger på NAVs hjemmesider. Arbeidstakeren må legge ved permitteringsvarselet. Deretter må arbeidstakeren sende meldekort hver 14 dag og registrere CV hos NAV. (https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger). NAV vil antagelig ønske opplysninger om lønn og skattetrekk, så det kan være greit å gi arbeidstakerne opplysninger om månedslønn, skattetrekk og skattekommune. Arbeidstakeren får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Hva er hele prosedyren som arbeidsgivers evt. må gjøre ovenfor NAV for de permitterte, hva må arbeidsgiver gjøre?

Svar:  Normalt må arbeidsgiver bekrefte arbeidsforhold og permittering overfor NAV. Dette er imidlertid ikke påkrevet ved permittering som følge av koronaviruset (jf. NAV). Arbeidsgiver må imidlertid melde fra til NAV om permitteringene. 

Arbeidsgiver betaler 2 dager full lønn, deretter tar staten de neste 18 dagene, forskutterer arbeidsgiver hele perioden og får beløpet refundert fra NAV?

Svar: Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt. Arbeidstakeren kan få dagpenger fra NAV. Tidligere måtte arbeidstaker vente tre dager før dagpengene ble utbetalt, men den ventetiden er foreslått fjernet.

Hvis arbeidstaker jobber 3 dager på en 2 ukers periode under permittering, melder da arbeidstaker disse 3 dagene inn til NAV selv, og arbeidsgiver betaler full lønn for disse 3 arbeidsdagene?

Svar: Arbeidstakere kan utføre arbeid i permitteringstiden. Dette må ikke strekke seg ut over 6 uker. Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som ny permitteringsperiode. Arbeidstakeren må gi informasjon til NAV via meldekort om antall timer han/hun har arbeidet. Dagpengene vil bli tilsvarende redusert.

Påløper det da en ny 2 dagers arbeidsgiverperiode hvis denne arbeidstakeren kun har arbeidet disse 3 dagene på 2 uker?

Svar: Nei

Hvis en ansatte har satt seg selv i 14 dager karantene, uten å ha mottatt permitteringsvarsel, hva er reglene da?

Svar: Dersom sykemeldt – krav på sykepenger. Dersom ikke syk – ugyldig fravær, ikke rett til lønn. Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere til å akseptere egenmelding i arbeidsgiverperioden (som er foreslått redusert til 3 dager) slik at arbeidstakerne slipper å belaste fastlegen eller legevakten.

Er det noe krav til hvor lenge en ansatt må ha vært ansatt for å få full lønn under permittering nå?

Svar: Nei, men inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger er 0,75 G (ned fra 1,5 G). Hva  man har tjent de siste 12 eller 36 månedene vil spille inn ved vurderingen av hvor mye dagpenger man får. Lønn opptil 62,4 prosent av inntekter de siste 12 eller 36 månedene. Lavtlønte som tjener inntil 3 G kan få inntil 80 % kompensasjon (avgjøres 18. mars 2020). Dagpenger er skattepliktige.

Evt. hvor mye må den ansatte ha tjent i måneden, eller hittil i arbeidsforholdet for å oppnå full lønn under permitteringen?

Svar: Det meste man kan få er 6 G (ca. 600 000), dvs. maksimalt 7 190 kroner per uke før skatt. I NAVs dagpengekalkulator (https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-5) kan man se akkurat hvor mye man får hver uke dersom man er innvilget dagpenger.

Hva er sagt om forskuddsskatten 2019 som forfaller snart?

Svar: Personlig næringsdrivende få utsatt første termin av forskuddsskatten for 2020 fra 15. mars til 1. mai 2020. Jeg har ennå ikke sett noen tiltak i forhold til tilleggsforskudd for 2019.

Må man inkludere en tidshorisont på permitteringsvarselet?

Svar: Denne kan være åpen. Så inneholder det en plikt til å jevnlig kontrollere behovet for permittering.

Ingen kan si hvor lenge dette kan vare.
Skal det gå over 26 uker, så er det sannsynlig at staten går inn med nye redningspakker.

 

Annonse fra Obos-ligaen: