Ask Media as

Ask media as er et av Norges ledende fagpresseforlag og leverer faginformasjon til definerte målgrupper i næringslivet.

Vi produserer og utgir 12 fagblader og 12 nettsider.

Om Ask Media as

  • Partnernivå: Støttespiller