Ask Media as

Ask media as er et av Norges ledende fagpresseforlag og leverer faginformasjon til definerte målgrupper i næringslivet.

Vi produserer og utgir 10 fagblader og 10 nettsider.

FAKTA

  • Partnernivå: Juniorpartner