SpareBank 1 Østlandet

Norges fjerde største sparebank og har snart en 175-års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Banken har 175 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen.
Det samlede konsernet har:

37 bankkontorer
Cirka 343.000 bankkunder
Forretningskapital på cirka 174 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
Cirka 1.130 ansatte per 2. kvartal 2019
I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

EiendomsMegler 1 Innlandet Eiendom AS
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
SpareBank 1 Finans Østlandet AS
The VIT AS (tidligere Regnskapshuset)
SpareBank 1 Østlandet er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, hvor største eier er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. SpareBank 1 Østlandet er en selvstendig bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%).

FAKTA

  • Partnernivå: Hovedpartner

Nyheter om partnere

Se flere nyheter