Et samarbeid i utvikling

Skole/fotball-samarbeidet mellom NTG og KIL er i stadig utvikling. Nå får samarbeidet et nytt løft.

Annonse:

I den nyeste Akademiklassifiseringsrapporten fra Norsk Toppfotball ble KIL Toppfotballs samarbeid med NTG Kongsvinger trukket fram som et av de aller beste i landet.

- Samarbeidet med NTG har egentlig tatt et tydelig veivalg og en sterk retning de siste årene. Tidlig av har jo NTG og KIL hatt gode planer og god gjennomføring, men de siste årene har dette blitt detaljstyrt på en mye bedre måte, slik at helheten med skole og klubb er systematisert på en bedre måte, sier fagansvarlig Trond Amundsen i KIL Toppfotball.

En viktig årsak til at totalproduktet har hevet seg har vært Erik Gusterud. Han har vært utviklingsansvarlig de siste årene, og fortsetter i samme stilling i KIL Toppfotball også neste år.

Men i tillegg går Gusterud inn i en stilling hos NTG Kongsvinger.

- Jeg er veldig fornøyd med å gå inn i denne rollen. Det vil være med på å løfte oss til et nytt nivå med tanke på skole/fotball-samarbeidet, og det er kanskje et steg som har vært nødvendig med tanke på det nivået vi ønsker å være på, forteller Gusterud, og fortsetter:

- God spillerutvikling handler om å være der spillerne er. Nå får jeg vært der spillerne er gjennom hele dagen - både på skolen og i klubb. Det gjør at jeg får en større påvirkningskraft og kan bidra til å skape en enda bedre helhet. 

- Utrolig godt valg

Trond Amundsen, som også har en kombinert rolle i NTG og KIL, er godt fornøyd med at Gusterud går inn i denne rollen.

- Erik og jeg har jobbet tett sammen over flere år, og vi jobber veldig godt sammen. Fokuset har vært planverk og systematikk, og det å komme i dybden på hva som skal til for å kunne utvikle fotballspillere. Planverket er nå i verdensklasse, og prosessen videre med at både KIL og NTG investerer i Erik slik at han kommer enda tettere på fotballproduktet er vi godt fornøyd med. Og dette viser gjennomføringskraft, forteller Amundsen.

- Erik er et utrolig godt valg, og dette er et godt utgangspunkt for veien videre. Jeg har veldig trua på den prosessen vi er i nå, legger han til. 

Både Amundsen og Gusterud har begge vært med på å utvikle planverket og pensumet i utviklingsavdelingen og på NTG. Klubbens fagansvarlig gleder seg til å få Gusterud på plass på skolen også. 

- Erik har jo vært med på å utvikle planverket, så han kjenner godt til det. Nå bærer han med seg kompetansen fra planverket, og kan komme inn med litt nye øyne her på NTG. Ting må henge sammen, og der vil Erik bli en viktig mann, sier Amundsen videre.

Viktig kontinuitet

Det at det er kontinuitet i KILs utviklingsavdelingen er noe fagansvarlig Amundsen understreker som særdeles viktig.

I tillegg til at Gusterud fortsetter i sin rolle som utviklingsansvarlig så er både Jørn Ole Korslund og Knut Nordnes med juniorlaget videre. Den eneste utskiftningen er at Johan Wennberg kommer inn for Mathias Åker Solstad som hovedtrener på KIL 2. 

- Det er kjempeviktig med kontinuitet. Det er en kompleksitet i fotball som krever en del kunnskap og erfaring for å kunne lære seg metodikken. Det tar tid å bygge opp, og skal vi hele tiden gjøre utskiftninger så er man hele tiden på et nivå der man skal bygge kompetanse, og ikke utvikle den i ytterligere grad. Kunnskap i seg selv har null verdi, det er visdom vi trenger. Og det får vi utviklet med kontinuitet, forteller Amundsen videre.

Denne litt nye organiseringen sørger for at ting på mange måter er uforandret, men at NTG og KIL knyttes sterkere sammen med tanke på Gusteruds nye rolle. Det skal være med på å løfte produktet. 

- Organiseringen gjør at vi får en større helhet gjennom hele arbeidet. Det er et veldig godt team på plass her som komplementerer hverandre på en veldig bra måte. Vi har over tid utviklet et godt fagmiljø her, og det er veldig positivt at Johan Wennberg, med sin fotballbakgrunn, kommer inn. Han vil være med å løfte oss, sier Gusterud.

Ryktet forteller

KIL og NTG Kongsvinger begynner å se fruktene av at de har lagt ned et godt stykke arbeid over mange år.

- Vi merker at KIL og NTG har fått et veldig godt rykte. Vi opplever at det blir mer og mer attraktivt å komme hit for å få en god skolering. Det er ikke mange andre steder i landet man kan få denne skoleringen. Produktet vårt er meget godt, og det blir bare bedre og bedre. Utviklingsløpet her i Kongsvinger er unikt, forteller Amundsen.

- Det er et godt utviklingsløp her på Kongsvinger. Det ligger nok noe i at det ikke er så mye annet å gjøre på Kongsvinger enn å bli god i fotball, legger Gusterud til.

Og fortsetter:

- KIL er en klubb som tar vare på unge spillere og gir de muligheter. Det er et trygt sted å utvikle seg fotballspiller og menneske. Vi kan vise til mange spillere som tar steget opp til A-laget de siste årene. Dette legges merke til, og flere og flere søker seg mot KIL og NTG Kongsvinger. 

Det er for øvrig nå åpent for å søke skoleplass på NTG Kongsvinger. Les mer om det her

I tillegg til et godt samarbeid med skole, ønsker KIL å investere mye mer tid ute i distriktet. 

- Nå ønsker vi på sikt å få til et enda bedre samarbeid med de lokale breddeklubbene, og det vi investerer i nå viser at vi tar et godt steg i riktig retning. Helheten med et godt skole/fotball-samarbeid, og et godt samarbeid med de lokale breddeklubbene vil være et konkurransefortrinn for KIL, mener Amundsen. 

- Skape felles forståelse

En viktig del nå er å få etablert planverket ut i regionen. KIL skal investere mye mer tid ut mot de lokale klubbene. 

I tillegg gjøres det en god investering med tanke på at Johan Wennberg går inn i en rolle som sportslig ansvarlig i KIL Fotball i tillegg til jobben hans i KIL Toppfotball.

- Vi ønsker å skape en felles forståelse for spillerutvikling i hele regionen. Det vi har utviklet over tid blir nå satt i system på en skikkelig måte. Vi skal mer ut i regionen. Det som skjer nå er at vi har gjennomføringskraft, sier Amundsen. 

- Vi har satt ned en ressursgruppe som har lagt opp til et opplegg som er skreddersydd behovet og ønskene hos klubbene. Vi er veldig glade for å komme i gang med samarbeidet allerede tidlig i januar, avslutter Erik Gusterud. 

Les mer om prosjektene sammen med samarbeidsklubbene i regionen her.

samarbeidskl
Det er et ønske å få på plass en felles forståelse for spillerutvikling i regionen.
IMG_7407
Johan Wennberg blir et veldig bra tilskudd i KILs utviklingsavdeling.

 

Annonse fra Obos-ligaen: