Forbud mot organisert trening ut mars

Norsk Toppfotball (NTF) tar initiativ ovenfor spiller- og trenerforeningen.

Annonse:

NTF har hatt møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen FØR det iverksettes.

Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai. Det forutsettes fortsatt at begge serien gjennomføres som normalt. Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars. Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte.

Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

 

For mer informasjon:

Leif Øverland – administrerende direktør i NTF – ‪41 53 64 60‬

Erik Soler – sportssjef i NTF– ‪90 14 33 15‬

Cato Haug – styreleder i NTF – ‪48 06 49 60‬

Annonse fra Obos-ligaen: