Kongslunden eller Gjemselunden?

Det var vanskelig å finne navn på det nye sentralidrettsanlegget på "Gjemsejordet".

Annonse:

Navnespørsmålet for det nye idrettsanlegget hadde blitt diskutert lenge og det var mange som kom med navneforslag under konkurransen om navn på anlegget den gang treningsbanen ble innviet. 

Glåmdalen skrev om et vanskelig navnevalg.
Glåmdalen skrev om et vanskelig navnevalg.

Styret i KIL hadde innstilt at plassen skulle hete Kongsvinger Stadion, men det ytret seg en del motstand mot dette navnet.

Heller ingen av de andre forslagene falt i helt god jord hos styret og årsmøtet beskyttet å utlyse en ny konkurranse om det beste navnet, og fristen ble satt til 26. mai 1953. Det beste forslaget ble premiert.

Over 20 forslag

Hedemarkens Amtstidende kommenterte at det hadde kommet inn over 20 forslag, men trakk frem Kongslunden og Gjemselunden som mest sannsynlige. 

På et medlemsmøte 8. juni 1953 ble navnespørsmålet avgjort. Der ble det bestem at anlegget skulle hete "Gjemselund" (ubestemt form) og ikke "Gjemselunden" (bestemt form) som Hedemarkens Amtstidende fremmet anmodet. 

- Flertallet i KILs møte i går holdt på Gjemselund, men etter vår mening må navnet ha sin bestemte form: Gjemselunden. Da Blir det noen mening i det, skrev avisen dagen etter møtet. 

G27
Utklipp fra Glåmdalen 9. juni 1953.

Ved den første avstemningen fikk Gjemselund 9 stemmer, Kongslunden 8 og Idrettsparken Kongsvinger 7. Ved annen gangs votering fikk Gjemselund 13 stemmer og Kongslunden 9, mens 4 sedler var blanke. 

Blant andre hadde Sverre Norstrøm foreslått Gjemselund og han vant dermed en pokal.

Det er verdt å merke seg at Hedemarkens Amtstidende konsekvent brukte bestemt form på navnet, altså "Gjemselunden" i videre skriving om anlegget, mens Glåmdalen brukte "Gjemselund" slik det ble bestemt på medlemsmøtet. 

Her er andre navneforslag

Andre forslag på navn var som følger: Kongsvinger Stadion, Kilvangen, Kongsvollen, Idrettsvolden, Elvegløtt, Premiereplassen, Concordiaplassen, Paradeplassen, Garnisonplassen, Folkeplassen, Borgerplassen og Rekordplassen. 

G28
Hedemarkens Amtstidende brukte konsekvent "Gjemselunden".
Annonse fra Obos-ligaen: