KIL-akademiet høsten 2019

KIL Toppfotball utvider tilbudet på KIL-akademiet. Her følger all nødvendig informasjon om KIL-akademiet høsten 2019.

KIL-akademiet er et kompetansesenter for spillerutvikling i regi av KIL Toppfotball. Målet er å gi mulighet for meraktivitet med god kvalitet med sikte mot å fremme ferdighetsutviklingen for spillere i alderen 7-12 år. Akademiet har hentet inspirasjon fra flere av Europas ledende fotballmiljøer og gjennomføringen er basert på en rekke suksesskriterier for å bli toppfotballspiller. 

Generell informasjon

KIL-akademiet er for både gutter og jenter i alderen 7 til 12 år (f. 2007-2012).

Opplegg for høsten kommer medio april.   

Priser

Priser for høsten kommer medio april. 

Kalender

Akademi1
KIL-akademiet har vært et veldig populært tilbud siden oppstarten i 2014!

Påmelding

Påmelding åpner medio april. 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om opplegget eller påmelding, kontakt Erik Gusterud på telefon +47 916 44 471 eller på mail erik@kil.no

Annonse fra Obos-ligaen: