Husk nominering til Sone Kongsvinger

Sone Kongsvinger er for gutter født i 2007 og 2008. Det er nomineringsfrist 1. september.

Annonse:

Det er klubbene som sogner til Kongsvingerregionen og Våler som nominerer aktuelle spillere inn til Sone Kongsvinger.

I år er det 2007- og 2008-modeller som er en del av sonemodellen. Sone Kongsvinger gjelder foreløpig kun for gutter. Jentene som sogner til Kongsvingerregionen og Våler er fortsatt en del av Sone Øst. 

Norges Fotballforbund har gitt føringer om at krets- og soneaktivitet først kan starte opp 1. oktober. 

Hvordan gjennomføringen av Sone Kongsvinger blir, offentliggjøres senere. Det er flere faktorer som spiller inn, for eksempel hvor mange spillere som nomineres og smittevernsregler. 

Mer informasjon kommer senere.

Det er for øvrig NFF Indre Østland som mottar nominasjonene til Sone Kongsvinger. Les mer her.

Annonse fra Obos-ligaen: