Årsmøte for KIL Toppfotball

Styret kaller herved inn til årsmøte i Kongsvinger IL Toppfotball.

Annonse:

Årsmøtet avholdes ONSDAG 13. MARS KL. 18.00, i Peisestua på Gjemselund.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest 28. februar. Innkommende saker sendes til [email protected].

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemme, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kil.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen, 
Styret i KIL Toppfotball. 

Annonse fra Obos-ligaen: