Innkalling til årsmøtet

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger IL Toppfotball.

Annonse:

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. mars kl. 17.00. Årsmøtet vil holdes digitalt (via videokonferanse). 

Vanlig årsmøtesaker. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar. Innkomne saker sendes til [email protected]

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kil.no. 

Alle medlemmer må i forkant registrere seg via denne påmeldingslinken. Lenke til årsmøtet sendes ut per epost i god tid før møtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Styret i KIL Toppfotball
 

 


 

Annonse fra Obos-ligaen: