Inviterer til nytt trenerforum

Torsdag 27. februar inviterer KIL Toppfotball inn til trenerforum rettet mot ungdomsfotball.

Annonse:

Trenerforumet som ble arrangert over tre torsdager i januar ble en stor suksess. Totalt 36 deltakere fra ulike lokale klubber deltok. Samtlige gjennomførte samtidig NFF Grasrottrenerkurs. 

Torsdag 27. februar inviterer KIL Toppfotball inn til nytt trenerforum - denne gangen rettet mot ungdomsfotball.

- Nå har vi vært gjennom planverket vårt i barnefotballen. Derfor retter vi nå fokus mot ungdomsfotballen i neste trenerforum, forteller administrativ utviklingsansvarlig i KIL Toppfotball Erik Gusterud.

Fagansvarlig i KIL Toppfotball, Trond Amundsen, forteller mer konkret rundt innholdet i trenerforumet.

- Vi ønsker å gi en introduksjon av planverket vårt og hvordan vi bruker planverket inn mot spillerne. Trenerforumet vil handle om en gjennomgang av treningsprosessen til Prosjekt hel ved inn mot Elitetiltaket i Kristiansund, sier han.

Alle som ønsker er hjertelig velkommen på trenerforumet. Kvelden vil inneholde informasjon om Prosjekt hel ved, teori, praksis og diskusjon. 

Trenerforumet arrangeres på Gjemselund stadion med følgende program:

  • 17:30 Informasjon og teori i klasserom
  • 18:30 Observasjon av økt (første økt for Prosjekt hel ved)
  • 20:15 Refleksjon og diskusjon i klasserom

Påmelding gjøres enten via egen klubb eller direkte til Erik Gusterud på e-post [email protected].

Det arrangeres for øvrig et nytt trenerforum rettet mot barnefotball onsdag 18. mars. Mer informasjon kommer. 

B1
Trenerforumet rettet mot barnefotball ble en stor suksess! Opplegget 27. februar tar utgangspunkt i samme organisering og læringsform. 
B2
Alle er hjertelig velkommen til trenerforum torsdag 27. februar på Gjemselund stadion.

 

Annonse: