Nominasjon til Sone Kongsvinger for 2011-modeller

Nominasjonsfrist fredag 20. januar 2023. Det er NFF Indre Østland som mottar nomineringene fra klubbene.

Annonse:

Foto: Arkivfoto fra 2021. 

Det første nivået i Landslagsskolen er sonelag. I NFF Indre Østland er det fem geografiske soner: Vest (Vest for Mjøsa), Nord (Lillehammer og Gudbrandsdalen), Hamar (Hamar og omegn), Øst (Øst for Hamar) og Kongsvinger (Glåmdal). Det er Kongsvinger IL Toppfotball som drifter Sone Kongsvinger. 

Det var i 2022 en ny nasjonal retningslinje at sonelag skal starte våren i stedet for høsten det året spillerne fyller 12 år. Dette ble det gode erfaringer med, og videreføres. Derfor blir det sonelagsaktivitet for gutter og jenter født i 2011 våren 2023.

Til høsten er det ny nominasjonsprosess igjen for oppstart av sonelag høsten det året de fyller 12 år. Informasjon om dette kommer som vanlig før sommeren.

Sonelagstilbudet våren det året de fyller 12 år innebærer 10 samlinger mellom januar og juli, hvor alle nominerte spillere skal delta. Det er derfor ingen uttaksprosess.

Samtidig som disse 10 samlingene fungerer som et spisset aktivitetstilbud til de spillerne med størst eierskap til egen utvikling og et godt nåværende fotballferdighetsnivå, er det en grundig kartlegging av kullet i forkant av oppstarten igjen høsten 2023. Det vil gjennomføres en uttaksprosess slik det er gjort tidligere også til høsten, men da er det et godt grunnlag fra før av. Her har vi svært gode erfaringer fra fjoråret.

For utfyllende informasjon om Landslagsskolen i NFF Indre Østland, se her: Info om Landslagsskolen - Norges Fotballforbund

Hvem skal nomineres til sonelag for spillere født i 2011?

Vi ønsker at klubbene nominerer spillere som elsker å spille fotball, har et sterkt eierskap til egen utvikling og et godt nåværende fotballferdighetsnivå.

Hvorfor eierskap til egen utvikling? Det er fordi vi tror spillerne med disse egenskapene blir best til slutt.

Hvorfor et godt nåværende fotballferdighetsnivå? Det er fordi landslagsskolen og sonearenaen skal være en referansearena på godt nivå. 

Les mer om kriteriene her

Nominasjon

Det skal være én nominasjonsansvarlig i klubb som gjennomfører prosessen i egen klubb og som sender inn nominasjon til fotballkretsen.

De spillerne født i 2011 som skiller seg ut i din klubb med kriteriene nevnt over, nomineres til Landslagsskolen innen fredag 20. januar 2023 her: Nominasjon til Landslagsskolen i NFF Indre Østland - Formstack

Klubben skal nominere spillerne i rangert rekkefølge.

Med denne nominasjonen skal spilleren delta på sonelagstilbudet i sin geografiske sone våren 2023. Det er ny nominasjonsprosess høsten 2023.

I Sone Kongsvinger vil alle nominerte inviteres til en gruppe i Spond hvor man kan se oversikt/kalender over når aktiviteten er. Alle blir invitert til arrangementene i Spond hvor alle må svare på invitasjonen. 

Kostnad

Det koster kr. 1500,- pr. spiller for deltakelse på sonelagstilbudet våren 2023. Faktura sendes til klubbene etterskuddsvis. 

Spørsmål?

Dersom det er spørsmål omkring Sone Kongsvinger, nominering av spillere eller annet, ta gjerne kontakt med følgende:

Erik Gusterud
+47 916 44 471
[email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: