Nominering til Sone Kongsvinger

Spillere født i 2011 og 2012 skal nomineres inn til Sone Kongsvinger innen fredag 16. august 2024.

Annonse:

Spillere født i 2011 og 2012 fra Kongsvingerregionen skal nomineres inn til Sone Kongsvinger innen fredag 16. august 2024.

For spillere født i 2009 og 2010 er det kretslagstilbud og toppgruppe jenter. Dersom noen spillere som ikke er på kretslaget tar store steg i klubb og har utviklet seg til kretslagsnivå, meld de inn til hovedtrener på aktuelt kretslag. Her er fristen torsdag 1. august 2024.

Sidene til Landslagsskolen er "freshet opp" og oppdatert: Landslagsskolen - Norges Fotballforbund

Hva er Landslagsskolen?

Norsk fotball er inndelt i 18 fotballkretser, hvor din klubb befinner seg i NFF Indre Østland. Landslagsskolen er norsk fotball sin spillerutviklingsmodell hvor alle landets kretser har felles føringer for hvordan nivåene i Landslagsskolen skal driftes. Landslagsskolen består av følgende nivåer: sone, kretslag, toppgruppe, talentleir og aldersbestemte landslag.

Det året man fyller tolv år starter Landslagsskolen opp med soneaktiviteter i alle landets fotballkretser og varer ut året man blir tretten år. Kretslagene starter opp det året man fyller tretten år og varer ut året man fyller femten år. De aldersbestemte landslagene starter opp det året man fyller fjorten år for jenter, og femten år for gutter, med årgangslandslag og går helt opp til A-landslag.

Sonelag

Sone starter det året man fyller 12 år og varer ut året man fyller 13 år.

Med bakgrunn i geografien i Indre Østland er fotballkretsen inndelt i fem soner.

Sone NordKlubbene i Lillehammer og nordover tilhører sone nord, som driftes av Lillehammer Fotballklubb i samarbeid med NFF Indre Østland.
Sone VestKlubbene på vestsiden av Mjøsa tilhører sone vest, som driftes av Raufoss i samarbeid med NFF Indre Østland.
Sone HamarKlubbene i Hamar og omegn tilhører sone Hamar, som driftes av HamKam i samarbeid med NFF Indre Østland.
Sone ØstKlubbene rundt Elverum og nordover Østerdalen tilhører sone øst, som driftes av Elverum i samarbeid med NFF Indre Østland.
Sone KongsvingerKlubbene fra Flisa og sørover i Glåmdal tilhører sone Kongsvinger, som driftes av Kongsvinger Toppfotball i samarbeid med NFF Indre Østland.

Et sonelag består derfor av fotballspillere fra en gitt årgang og kjønn fra en av disse sonene.

NFF Indre Østland er en av landets bredeste kretser når det gjelder antall spillere inne på sonearenaen.

Hvem er sone for?

Vi leter etter spillere som elsker å spille fotball og har et sterkt eierskap til egen utvikling.

Eierskap til egen utvikling kan kjennetegnes med følgende stikkord:

Trener mye
En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye. Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv.

Tilstedeværelse 
Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».

Tester egne grenser 
Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi leter etter, og ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv.

Nysgjerrige og reflekterte 
Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

Hvordan kan min klubb nominere spillere til sone?

Det skal være én nominasjonsansvarlig i klubb som gjennomfører prosessen i egen klubb og som sender inn nominasjon til fotballkretsen.

For at din klubb skal nominere spillere til sone må man følge denne lenken for å fylle ut et digitalt skjema og sende inn senest fredag 16. august 2024: https://forms.office.com/e/yUw11MJQgp

Det er spillere født i 2011 og 2012 som skal nomineres inn i august 2024. Januar 2025 blir det nominasjon for 2013-modeller.

Merk: Det fylles inn et skjema pr. spiller. Skjemaet må derfor fylles inn flere ganger dersom det nomineres flere spillere. Klubben skal nominere spillerne i rangert rekkefølge. Det brukes kun som ekstra informasjon inn mot uttaksprosessen.

Uttakstreninger

Den første sonesesongen er alle nominerte spillere med på de 10 treningene det halvåret.

Hvis det blir flere enn 25 nominerte spillere i sonesesong 2 og 3 arrangeres det uttakstreninger for å lande på en treningsgruppe på rundt 25 spillere. Klubbene nominerer inn spillere til uttakstreningene. Alle klubbtrenere inviteres til å delta i uttaksprosessen. Med så mange spillere må det vises forståelse for at vi ikke kan gi skriftlige tilbakemeldinger til ikke uttatte spillere på hvorfor de ikke ble tatt ut, men når klubbtrener deltar i uttaksprosessen er vedkommende tett på prosessen og ser selv sine spillere opp mot andre nominerte spillere i sonen.

Mer praktisk informasjon

For informasjon om sonesesonger, antall sonetreninger, hva er sonecuper og storsonesamlinger, økonomi m.m., se vår oppdaterte informasjonsside her: Info om Landslagsskolen - Norges Fotballforbund

Overordnet årshjul sone- og kretslag

Vi har laget et overordnet årshjul for sone- og kretslagsaktiviteten som forhåpentligvis gir en god og enkel oversikt.

Se: Info om Landslagsskolen - Norges Fotballforbund

For detaljerte årsplaner pr sone/kretslag, gå inn på siden til det enkelte lag. Dette blir klart tidlig på høsten.

Annonse fra Obos-ligaen: