Sparebank 1 Østlandet med ny avtale: - KIL er et fyrtårn i distriktet

Sparebanken 1 Østlandet har vært en viktig samarbeidspartner for KIL Toppfotball i flere tiår, og har nå signert en ny avtale med klubben.

Annonse:

- Jeg husker ikke helt når det startet, og det var før min tid. Men jeg tror det var tilbake på 1980-tallet, den gangen det het Vinger Sparebank, sier banksjef Erik Hammerstad.

Sparebank 1 Østlandet har vært med KIL i lang tid, med forskjellige navn underveis. De er en viktig partner for klubben.

- Vi er veldig glade for å ha Sparebank 1 Østlandet med på laget også i år. Det er en svært viktig partner for oss, sier markedsansvarlig Rune Lundgren.

Gode tilbud i distriktet

For KILs del henger det høyt å fortsette det gode samarbeidet som har vart over lang tid.

Det er det også for Hammerstad.

- Det er viktig for oss. KIL står for gode verdier, og det er verdier vi kan relatere oss til og som er i spann med våre. Vi ønsker å være en relasjonsbank, som har tett og nær kontakt med kundene våre. Det er en KIL en bidragsyter til, sier han og legger til:

- KIL er et fyrtårn i Kongsvinger-distriktet og en viktig samarbeidspartner for oss.

En fotballklubb er nemlig ikke bare det som skjer ute på banen i to ganger 45 minutter, men også alt det som skjer rundt den i lokalsamfunnet.

- Vi ønsker tilflytning til distriktet, og da trenger og ønsker vi gode oppvekstsvilkår. Det er viktig for oss at det finnes et tilbud til de som bor her. Det bidrar KIL til. Det er en plass for folk å treffe andre, og det er en plass for oss å treffe andre samarbeidspartnere. Det er med på å utvikle nærmiljøet.

God relasjonsbygger

Personlig følger Hammerstad med på resultatene, men innrømmer at hans egen fotballinteresse har dabbet litt de siste årene.

- Men vi har en bank der mange er fotballinteresserte, både lokalt og andre plasser. Fotballen er en god relasjonsbygger, og er noe alle har et forhold til, enten man er interesserte eller ikke. Det er også en møteplass og en arena for folk å treffes på.

- KIL er jo en bedrift og et topplag, men vi ser at klubben også jobber med utvikling av yngre og er aktive i lokalmiljøet. Vi har også et godt samarbeid med KIL Fotball og ser helheten. Driften av KIL Toppfotball er også tuftet mye på frivillighet og på folk som stiller opp rundt klubben. Det er også en viktig del. 

KIL Toppfotball er svært tilfreds med den nye avtalen, og ønsker å takke en viktig støttespiller i Sparebank 1 Østlandet for fortsatt godt samarbeid.

Annonse fra Obos-ligaen: