Våre målaksjonærer

Se oversikten over de som er med oss på laget, og bli med du også!

Annonse:

Målaksjonærer har vært blant våre viktigste bidragsytere gjennom mange år, og de siste sesongene har nærmere 500 privatpersoner støttet KIL med et valgfritt beløp per scoring. 

For privatpersoner - eller bedrifter

Privatpersoner har muligheten til å være med som målaksjesponsor ved å betale et valgfritt beløp per mål i serie og cup. For bedrifter koster det kr. 100,- pr. mål. Vi har satt en begrensning på 50 totalt scorede mål i serie og cup. Hvis du f.eks. velger å støtte KIL med kr 20,- per mål så er maksbeløpet kr 1000,-.

Som målaksjesponsor får du:

Navn på www.kil.no
Lagbilde på slutten av sesongen

Man er i tillegg med i trekningen av sesongkort og en signert drakt etter sesongslutt

Registrer deg som målaksjonær her!

Våre målaksjonærer i 2021 (oppdateres fortløpende):

Unni Aarstad
Olav Aarstad
Nils Aasen
Mai-Britt Aasen
Simen Aasmundstad
Simen Aasvestad
Sindre Amundsen Myklebostad
Jan Egil Andersen
Geir Magne Andersen
Åge Henning Andersen
Kari Andreassen
Leif Erling Arnesen
Egil Arnesen
Uno Arnesen
Bjørg Aulie
Bjørn Ausen
Johnny Austad
Elias Axelsen
Ronny Bakken
Glenn Bakkerud
Håkon Bekk
Arnfinn Bekkåsen
Arturo Belda
Erik Berg
Trond Berg
Jannicke Berg
Per Arne Berg
Marius Berg
Rebekka Berg Gjerstrøm
Magnus Bergersen
Jan Kolbjørn Bergerseter
Arnstein Berget
Thomas Berget
Øivind Berglund
Trym Bergman
Pål-Erik Berntsen
Bjørn Berntsen
Kjell-Arne Berntsen
Charles Berstad
Isabel Binderø
Rolf Bing
Svein Birkeland
Linda Kristine Bjerke
Arild Bjerke
Ragnar Bjertnes
Terje Bjørklund
Svein Bjørklund
Martin Blakset
Arve Bones
Brede Bonnerud
Bård Botten
Philip Thomas Bourne
Turid Bourne Hagen
Fotball Brandval IL
Ivar Andre Breiby
Henry Brenna
Solfrid Brenna
Kjetil Brodal
Oddmund Broen
Wenche Bræk
Vivi Brækken
Thor Bråthen
Reidar Bråthen
Kåre Bråthen
Wiggo Carlsen
Hilde Christensen
Erik Dahl
Arild Henning Dalbak
Per Gunnar Dalløkken
Vidar Dalsberget
Audun Danielsen
Johan Petter Dramstad
Øyvind Dulsrud
Svein Ellingsen
Eva Emanuelsen Steindal
Martin Kristian Emilsen
Torkel Eng
Yngvar Engebråten
Linda Engebråten
Arild Engebråten
Joachim Engebråten Hermansen
Bjørn Magne Eriksen
Odd Erlend
Rolf Per Ervik
Lena Farholt
Per Ivar Finbraten
Håkon Fjeld
Knut A Fjeld
Finn Fjeldbu
Tom Erik Fjell
Lene Kristin Bogsveen Fladberg
Simen Forfot
Åge Fossum
Ole Jacob Fredheim
Markus Fredheim
Tone Fredheim
Lars Erik Fremming
Hans Erik Fremming
Kris-Aron Furuberg
Tron-Eddie Furuberg
v/Trond Furuberg Furuberg Service & Invest
Mads Furulund
Espen Furuseth
Per Gammeltorp
Ollie Andreas Gjems
Mathias Berg Gjerstrøm
Dag Gjerstrøm
Jesper Gonstad
Jorid Granheim
Hanne Mali Granheim
Lillan Granheim
Roger Granseth
Julie Grundt
Per Toni Grundt
Karin Grundt
Mona Grundt
Henriette Grundt
Karl Morten Grundt
Knut Arne Grundt
Roger Roll Gulbrandsen
Mari Lene Gundersen
Tommy Gustavsen
Erik Gusterud
Clas Gøran Holmsfrøn
Anton Ragnar Hagaløkken
Anita Hagen
Monica Hagen
Erik Hagen
Kjell Erik Hagerud
Reidun Hagerud
Øystein Halling
Thomas Halvonen
Anders E. Halvorsen
Kåre Halvorsen
Knut A Halvorsen
Pål Stefan Hansen
Irene Holth Hanssen
Arild Harstad
Vegard Haslene
Øyvind Hauga
Tommy Haugen
Raymond Hauger
Amund Haukerud
Mikael Hedberg
Kari Heggelund
Levi Henriksen
Hermann Henriksen
Gaute Herlyng
Ole Andreas Hesbøl
Ole Andreas Hesbøl
Bente Hetland
Gohlam Hewad
Milad Hewad
Hanne Dahl Hoel Andersen
Maren Sofie Hoel Andersen
Knut Holen
Ola Holmestad
Thomas Holmøy
Arvid Holseter
Jim Holt
Aslak Holt
Truls Holter
Henrik Holter
Bjørn Holter
Gunhild Holter
Patrick Holtet
Terje Holth
Ivar Holth
Trond Hovland
Brit Høgberg
Roy Høgberget
Vibeke Høyersten
Erling Håkenstuen
Anna Lien Håpnes
Linn Ilbråten
Daniel Instebø
Kai Isaksen
Roar Jacobsen
Richard Jansen
Kjetil Jensberg
Tore Johan Lund
Ole H AS Johansen
Jan Johansen
Kjetil Johnsrud
Heidi Jonsson
Per Jørgensen
Tobias Karlsen
Jørn Gunnar Karlsrud
Hans Kjensjord
Einar Kjernli
Henning Kjøk
Ole Martin Knashaug
Oddvar Koffeld
Jakob Kvittum Konterud
Kai Arild Korsvoll
Jan Kosior
Erik Kosior
Tore Krabseth
Jonas Krabseth
Per Erik Kraft
Kristian Krey Løkås
Guttorm Kristiansen
Trine Lise Kristiansen
Johnny Kristiansen
Tore Krogstad
Iben E. Krogsæter
Torgeir Krohn
Steinar Kulblik
Per Martin Kvesetmoen
Even Langrekken
Øyvind Langrekken
Åse Langrekken
Inge Langrekken
Ludvig Langrekken
Robert Larsen
Frank Roger Larsen
Morten Larsen
Øystein Larsen
Jonas Lea
Bjørn Leander
Trude Kristin Lidal
Ole Chr. Lien
Bjørn Lillebekk
Marit Lillebekk
Oddbjørn Lillebekk
Kjell B.  Lillenes
Per Einar Lilleseth
Atle Lindberg
Roger Lindberg
Martin Linnes
Thomas Lund
Bjørn Arild Lund
Rune Lundgren
Kjersti Lundgren
Christopher Lundhaug
Ragnar Lysgård
Daniel Lysgård
Johnny Lysgård
Venke Lyssakerud
Magnus Lystad
Lars Løfsgaard
Sandra Gransbråten Løvbak
Rune Løvberg
Sondre Løvberg
Gunnlaug Løvberg
Anne Kjersti Løvlien
Olle Magnusson
Mirzet Mahmulsin
Jostein Mangkroken
Laila Mani
Arne Mastad
Kenneth Mellem
Eva Mellem
Anita Mellem
Jan Mellem
Kim Michaelsen
Svein Axel Moen
Werner Moen
Magne Moløkken
Vidar Monsrud
Øiseth Montasje
Grethe Moseng
Lena Myhre
Jan Myhrvold
Sveinung Myrvold
Raymond Myrvold
Willy Møller
Erik O Møller
Kjetil Neskvern
Kenneth Nesse
Jens Njøsen
Johnny Noppi
Thom Nordli
Knut Nordnes
Odd Nordstrand
Bård Nordvang
Jan Erik Nybo
Henrik Nybo Haugen
Astrid Nygård
Erik Nygård
Ole Jakob Nygård
Ingrid Nygård
Andrine Nygård
Markus Nygård
Roar Nyhus
Tove Nymoen
Espen Nystuen
Evy Nystuen
Ivar Nystuen
Morten Nystuen
Erik Nystuen
Leif Næss
Sverre Offord
Thomas Olberg
Erik Vetle Olsen
Ada Olsen
Ronny Olsson
Hans Jørgen Ovlien
Sidsel Ovlien
Atle Pailsrud
Nils-Erik Pedersen
Harry Pedersen
Marius Engh Pellerud
Roger Pellerud
Fredrik Pålerud
Tor Pålerud
Jo Raabe
Willy Raaden
Gry Rambøl
Ida Rambøl
Emma Rambøl Bjørknes
Thomas Ramstad
Per Yngve Ramstad
Hallgeir Rapstad
Steinar Rindal
Dag Ringstad
Inge Risbakken
Erik Risebro
Berit W Risebro
Kjell Rognhaug
Espen Rudberg
Arnfinn Ruud
Kjetil Rydje
Kjetil Rydje
Kai Olav Ryen
Kjell Rymoen
Tora Røer
Christian Røer
Lene Røer
Håkon Røer
Hans Rønningen
Kjetil Sagen
Magne Sandstad
Lars Sannerud
Vibeke Schei Syverhen
Sigurd Schervheim
Arnfinn Seigerud
Knut Sekse
Inger Seland
Vegard Selboe
Sigurd Sveinson Sigernes
Anita Sjaatil
Hans Christian Sjøli
Knut Richard Sjøvik
Jorun Westvik Skiri
Sivert Skjæret
Harald Skjønfjell
Ingebjørg Skogli
Jon Skogli Holt
Martin Skogrand
Mette Skogrand
Sindre Skokland
Frode Andre Sletholen
Yngve Sletmoen
Geir Ole Smedplass
Leif Otto Smestad
Bjørn Solhaug
Jan Robert Solli
Mia Alette Sorensen
Åge Steen
Svein H Steffenstorpet
Aud Steiring
Marianne Stensbøl
Inge Storberg
Paul Storberget
Glenn Tony Strand
Sjur Strand
Tommy Strengelsrud
Bjørn Stræte
Jon Strøm
Familien Stømner
Roar Svartberg
Solveig Sveløkken
Ronald Sveløkken
Tone Svendsen Arnesen
Ole Jacob Sværk
Terje Sætre
Pål Sønsteli
Terje Henry Sørlie
Sten A Søtvedt
Fredrik Anker Søtvedt
Bjørn Taalesen
Bjørn Taalesen
Anne Kjersti Tangen
Lars Christian Tangen
Finn Willy Taugbøl
Bjørn Thomassen
Lars Thomassen
Helge Thomassen
Bjarne Thoner
Kamilla Thue
Gunhild Toldnes
Erik Tollefsen
Svein Halvdan Tromsdahl Mauritz
Ragnar Tronsmo
Odd Erik Trøhaugen
Lars Andre Tvedt
Lars Ullern
Torstein Undheim
Bjørnar Unhjem
Jørn Ole Uthus
Vegard Vaagbø
Ole Henrik Vangen
Ida Vannerjen
Kjersti Vespestad
Sigrid Vespestad Mæland
Jan Erik Vestli
Rolf Erik Viken
Jan Øystein Vikim
Tom Vinjor
Espen Vinjor
Martin Vinjor
Joakim Våge Nilsen
Knut Roger Waaler
Vivi Waaler
Arne Wallin
Thor Walmann
Linda Wang
Karin Wang
Øyvind Wang
Audun Wangen
Aage Wangen
Geir Atle Wangen
Eli Wathne
Irene Bredvold Weiby
Harald Western
Truls Wiig
Jesper Wold
Rasmus Wold
Svein Ystenes
Stian Økland
Ingeborg Øksdahl
Reidar Østby
Roger Østlund
Jan Erling Øverby
Stein Øverum
Bjarne Åserud

 

Annonse: