Æresmedlemmer

Kongsvinger IL Toppfotball har utnevnt flere til æresmedlem.

Annonse:

Flere markante personligheter er utnevnt til æresmedlem i Kongsvinger IL Toppfotball for fortjenestefullt arbeid over lengre tid for fotballen i Kongsvinger. 

Æresmedlemmer:

  • Erik Hanssen
  • Øivind Tomteberget
  • Henry Brenna
Annonse: