Blåser liv i soneprosjekt

KIL Toppfotball og de lokale klubbene samarbeider med NFF Indre Østland om å drifte sonelag fra høsten.

Annonse:

Det er med stor glede at KIL Toppfotball i samarbeid med de lokale klubbene og NFF Indre Østland blåser liv i gamle Sone Glåmdal. Sonen betegnes nå som Sone Kongsvinger, i tråd med at regionen nå heter Kongsvingerregionen.

De seneste årene har spillere som sogner til Kongsvingerregionen vært en del av Sone Øst som har blitt driftet av Elverum Fotball. 

Nå tar imidlertid KIL Toppfotball over driften, og sørger dermed for å ivereta det første steget i Landslagsskolen for spillere, i første omgang på guttesiden, fra det året de fyller 12 år til våren de fyller 14 år. 

Sone Kongsvinger blir en kjærkommen utvidelse av samarbeidsmodellen til KIL Toppfotball og de lokale klubbene, Prosjekt hel ved, som fra før består av spillerutviklingstiltak for 14- og 15-åringer, trenerutvikling i barne- og ungdomsfotballen og lederutvikling. 

Klubbene fra Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Våler blir en del av nye Sone Kongsvinger. 

- Det er svært gledelig å blåse liv igjen i gamle Sone Glåmdal - som nå blir Sone Kongsvinger. Vi er glade for å utvide samarbeidet i regionen med nye spillerutviklingstiltak som favner om flere spillere og over flere alderstrinn, sier Erik Gusterud i KIL Toppfotball. 

Sonelagssesongen strekker seg fra september til mars, og inkluderer uttakstreninger, sonetreninger og sonecuper.

Nominasjon til sonelag er åpent. Det er klubbene som nominerer inn spillere til uttakstrening. Nominering sendes til NFF Indre Østland innen 1. september. Les mer her.

Klubben kommer tilbake med mer informasjon rundt gjennomføringen av Sone Kongsvinger, samt trenerteamet som vil jobbe rundt laget i trening og kamp. 

Hovedpartnere for Prosjekt hel ved er Melby Maskin, Veflen, Kiwi og Umbro. 

Annonse: