Historisk trenerforum i gang

Det første trenerforumet rettet mot barnefotball ble torsdag arrangert i Kongsvingerhallen. - Det vi er i gang med nå er helt unikt, forteller utviklingsansvarlig Erik Gusterud.

Annonse:

Torsdag 9. januar var hele 36 deltagere på plass i Kongsvingerhallen for årets første trenerforum rettet mot barnefotball.

En viktig del av KIL Toppfotballs målsetning om å skape en felles forståelse i hele distriktet for spillerutvikling i barnefotballen omhandler nettopp disse trenerforumene som nå er i gangsatt. Det har i tillegg vært et ønske fra både KIL Toppfotball og de andre klubbene i distriktet å få på plass flere kvalifiserte trenere i barne- og ungdomsfotballen. 

'
Hele 36 deltagere var på plass i Kongsvingerhallen torsdag kveld. Primærmålgruppa for trenerforumene er trenere i barne- og ungdomsfotballen. 

Gjennom et godt samarbeid med NFF Indre Østland tilbyr KIL Toppfotball muligheten til at deltagerne kan gjennomføre enten NFF Grasrottreneren del 1 eller del 3 gjennom å delta på forumene.

Historisk samling

Utviklingsansvarlig i KIL Toppfotball, Erik Gusterud, er meget fornøyd med å være i gang med trenerforumene. 

- Vi er godt fornøyd med at oppstarten, og vi er glade for at vi endelig er i gang. Det vi er i gang med nå er helt unikt, og et steg i riktig retning med tanke på det å få på plass en felles forståelse for spillerutvikling i hele regionen. Og ikke minst med tanke på å få på plass flere kvalifiserte trenere, sier Gusterud.

Og fortsetter:

- Det er historisk å samle hele 36 trenere fra åtte lokale klubber til samme trenerforum. Det er en møteplass som har ekstremt stor verdi for lokalfotballen. Det er utrolig gøy å være i gang. 

Aldersrelatert fagplan

Den første kvelden startet med teori i klasserommet, der målet var å skape en forståelse for oppbyggingen av planverket til KIL Toppfotball. 

- Planverket vårt er bygget på vitenskap, kunnskap og erfaringer som utgangspunkt for innlæring av fotball. Det er en tydelig systematikk og et tydelig pensum, sier Gusterud.

- Den aldersrelaterte fagplanen er bygget opp på en måte som skal sikre at vi i større grad treffer barnas modning, ferdigheter og motivasjon. På sikt håper vi planverket vil fungere som et verktøy for å sikre god aktivitet og være et hjelpemiddel i hverdagen - i hele regionen, fortsetter han. 

IMG_8028
Et lite utdrag fra KIL Toppfotballs planverk for barnefotballen.

Stort engasjement

Etter teoriøkten fikk de 36 deltagerne testet seg med en praksisøkt i grupper ute på kunstgresset i Kongsvingerhallen. Underveis fikk deltakerne konkrete tilbakemeldinger fra kursveilederne som for kvelden var Patrick Holtet, Jørn Ole Korslund, Simen Aasvestad og Erik Gusterud.

- Det har vært en veldig positiv første kurskveld. Det var mye folk her, og de fleste lokale klubbene var representert. Spesielt Eidskog og Åsnesalliansen skal ha ros for å møte opp med så mange som de gjorde, fortalte Simen Aasvestad etter gjennomført første kveld. 

- Som kretsmann må jeg si at jeg er takknemlig for at KIL Toppfotball initierer disse trenerforumene. For det har både vært et ønske og et behov for de lokale klubbene. 

Og trenernes engasjement og interesse var noe alle kursveilederne hadde bitt seg merke i.

- Det var et stort engasjement fra alle deltagerne. Jeg tror vi alle fikk inntrykk av at alle som var her gikk inn med en oppriktig interesse av å lære mer og bli bedre trenere, fortalte Jørn Ole Korslund.

Gusterud trekker fram trenerforumene som en viktig møteplass for å bygge sterke bånd på tvers av klubber.

- Disse trenerforumene gir både oss og deltagerne en mulighet til å bygge relasjoner på tvers av klubber. Og skape en felles forståelse på hvordan vi ønsker å jobbe. Målet er jo at deltagerne i kveld tar med seg erfaringene herfra hjem til egen klubb, bygger videre på det, og at både de og egen klubb får et lite løft.

IMG_8168
Kyndig veiledning: En av kursveilederne var Simen Aasvestad.

- Evnen til egen refleksjon

Patrick Holtet og Jørn Ole Korslund var tydelig på hva trenerne skal sitte igjen med etter gjennomført trenerforumene med tilhørende NFF Grasrottrenerkurs.

- Det handler om evnen til egen refleksjon. Det er viktig at man reflekterer rundt sin rolle, og ikke minst hvilken påvirkningskraft man har som trener, sa tidligere KIL-spiller Patrick Holtet.

Og Korslund var helt enig:

- Mange fikk en konkret tilbakemelding og en bekreftelse på at mye av det de tidligere har gjort har vært helt riktig, samtidig som sulten for en feedback var godt tilstedeværende.

IMG_8226
Praksisdel: En stor del av kurset handler om å være på feltet. 

Kursveilederne var samstemte på at det å bli en god fotballtrener ikke må overtenkes. Det viktigste er å ha riktig fokus:

- En klassisk felle for mange trenere er at man ønsker å gjøre noe med mange områder samtidig. Fokuset i kveld har vært å understreke at man må spisse fokusområdene som trener, da kan man jobbe mye grundigere med det som teller når spillerne er 8 år, når de er 12 år og så videre, fortalte Holtet.

Den tidligere KIL-spilleren skryter av jobben KIL Toppfotball har gjort med å bygge opp et robust planverk for barnefotballen. 

- Det finnes nesten ikke maken til planverk i Norge. Det er høy, høy klasse over det som er bygd opp. Det er en systematikk i det som kommer til å gi oss stor verdi på sikt. 

Tilfeldighetene må vekk

Det har over tid vært et ønske fra KIL Toppfotball og de andre lokale klubbene i distriktet å få på plass kvalifiserte trenere fra tidlig av i barnefotballen.

- På sikt må vi heve utdanningsnivået på de lokale trenere, og dette er på mange måter første steg dit. Jo bedre trenere vi har på plass fra tidlig av i barnefotballen, jo flere spillere og flere bedre spillere kan leveres til toppfotballen. Ingenting hadde vært bedre enn det, fortalte Simen Aasvestad rundt selve formålet med trenerforumene.

IMG_8294
Teoretisk: I forkant og etterkant av den praktiske delen var det både teori og mye diskusjon i klasserommet. Målet var å skape en forståelse for oppbyggingen av planverket til KIL Toppfotball. 


Kursveilederne var samstemte på at det må bli færre tilfeldigheter om hvilke årskull som leverer toppspillere:

- Vi ser jo det at de toppspillerne som har dukket opp i distriktet har hatt dyktige foreldre og trenere rundt seg gjennom hele utdanningsløpet. Derfor må vi unngå at det ofte har vært tilfeldigheter med disse årskullene, og få på plass et høyere kvalitetsnivå fra tidlig av i barnefotballen. Da får vi på sikt flere gode fotballspillere. Og ikke minst har vi trua på at det gjør at vi holder flere spillere aktive enda lenger. 

Planlegg øktene smalt nok

I oppsummeringsdelen tilbake i klasseromet mot slutten av kvelden fikk deltagerne mulighet til å reflektere rundt hva de satt igjen med etter første gjennomførte trenerforum. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. 

- I forkant av dagen i dag så har jeg kanskje overtenkt litt. Jeg føler jeg ble veldig mye klokere etter økta. Det har vært veldig nyttig å få konkrete tilbakemeldinger på hvordan man selv har ledet øvelsene, og samtidig se hvordan andre trenere gjør det på litt avstand. Det jeg tar med meg herfra nå er at man skal planlegge øktene smalt nok. Og ikke minst at man skal avklare i forkant av øktene hva man skal øve på, sa en av deltagerne.

Deltagerne likte godt at de fikk observere hverandre, og se gjennomføringen av ulike øvelser på litt avstand:

Mange representert: De var deltagerne fra de fleste lokale klubber, og både de klassiske foreldretrenerne og de mer ambisiøse trenerne var på plass.
Mange representert: De var deltagerne fra de fleste lokale klubber, og både de klassiske foreldretrenerne og de mer ambisiøse trenerne var på plass.

- Det var veldig nyttig å se øvelsene på avstand. Samtidig fikk vi konkrete tilbakemeldinger på ting vi kanskje har oversett. Når man befinner seg i det kan det kanskje virke kaotisk, men allikevel er det god læring i det, var en annen tilbakemelding, og vedkommende fikk et kjapt svar fra kursveileder Patrick Holtet:

- La det bli litt kaotisk. Det er viktig at fotballen gir utfordringer, ikke at det estetisk skal se så bra ut.

Det er forøvrig en god miks av ulike deltagere. Den klassiske foreldretreneren var tilstede, men det var også de yngre som kanskje har større ambisjoner som fotballtrenere. En av disse var Martin Blakset, som i dag trener KIL Fotballs G19-lag. 

- Jeg synes det er veldig interessant å være fotballtrener. Derfor har jeg nå begynt på det løpet som må til. Klubben ønsker kvalifiserte trenere inn i barne- og ungdomsfotballen, samtidig som jeg synes det hadde vært veldig spennende å få en bedre kursing i fotballtrenerfaget. Jeg gleder meg til fortsettelsen, fortalte Blakset etter gjennomført kurskveld. 

Neste samling i Kongsvingerhallen er torsdag 16. januar. Det siste og avsluttende forumet er 23. januar. 

IMG_8254
Mange lokale klubber representert: Trenerforum rettet mot barnefotballen har vært et sterkt ønske hos klubbene i distriktet. Nå er første trenerforum for vinteren gjennomført.

 

Annonse fra Obos-ligaen: