Prosjekt hel ved

Et samarbeid mellom KIL Toppfotball og de lokale klubbene rettet mot ungdomsfotballen i distriktet.

Annonse:

Prosjekt hel ved er et tiltak rettet mot ungdomsfotballen i distriktet. Målet er å skape en felles forståelse for spillerutvikling, gi kvalitetsøkter til ungdom og ikke minst skape en møteplass på tvers av klubbene.

Tiltaket driftes gjennom et samarbeid mellom KIL Toppfotball, KIL Fotball, Åsnesalliansen, Grue, Sander, Skarnes, Nord-Odal, FUVO og Eidskog.

Reiser på NTF Elitetiltak

I 2020 rettes tiltakene mot gutter født i 2005 og 2006. I tillegg ønskes det et antall 2007-modeller i treningsgruppen.

Det er lagt opp til uttakssamling 18. og 19. januar. Til disse øktene nominerer klubbene inn aktuelle spillere. 

Deretter legges det opp til 5 økter i forkant av NTF Elitetiltak for G15. Øktene gjennomføres rundt om i distriktet og i samarbeid mellom klubbene.

Trenerutvikling

Prosjekt hel ved retter seg ikke bare mot spillere. På den første økten etter uttakssamlingen legges det opp til et større trenerforum. 

Utover det legges det opp til at interesserte trenere kan observere og ta med seg læring hjem fra øvrige økter. 

Datoer

Slik ser kalenderen ut for våren 2020:

  • Uttakssamling: 18. januar og 19. januar 12:00 - 13:30
  • Økt 1 + trenerforum rettet mot ungdomsfotball: 27. februar
  • Økt 2: 5. mars
  • Økt 3: 12. mars
  • Økt 4: 19. mars
  • Økt 5: 26. mars
  • Elitetiltak G15: 28. og 29. mars  

Det er også et Elitetiltak for G15 på høsten. Opplegget på høsten bestemmes senere.

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har opplegget for spillerutviklingstiltaket for 14- og 15-åringer i Prosjekt hel ved blitt amputert. 

Spørsmål kan rettes til Erik Gusterud på [email protected] eller telefon +47 916 44 471. 

Annonse: