Sone Kongsvinger 2021/2022

1. september starter Sone Kongsvinger opp. I år er også jentene endelig en del av Sone Kongsvinger.

Annonse:

I fjor var vi endelig i gang med Sone Kongsvinger på guttesiden. I år vil Sone Kongsvinger også være for jentene i distriktet. 

Her følger kort informasjon om hva Sone Kongsvinger er:

Hva er Sone Kongsvinger?

Sone Kongsvinger er en av flere soner i Landslagsskolen til NFF Indre Østland. Norges Fotballforbund og NFF Indre Østland er hovedansvarlig og Kongsvinger IL Toppfotball er "teknisk arrangør" av Sone Kongsvinger, som innbefatter klubber fra Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Kongsvinger. Sone Kongsvinger gjennomføres i et samarbeid mellom alle klubbene. 

Hvem kan delta?

I sonesesongen 2021/2022 er det kullene 2008 og 2009 som deltar - både på gutte- og jentesiden. På Sone Kongsvinger ønsker vi de mest treningsvillige og dedikerte spillere med gode ferdigheter og holdninger.

Hvordan organiseres det?

De nominerte spillerne gjennomfører uttakssamlinger. Deretter tas det ut en sonetropp på om lag 18-22 spillere. Dette utgjør sonetroppen for Sone Kongsvinger.  Det er mulig å komme inn i sonetroppen i løpet av sesongen. Sone Kongsvinger trener på Gjemselund stadion på onsdager. 

Hvilke «krav» er det til deltakelse?

Deltakelsen på samlingene i Sone Kongsvinger er helt frivillige, og man kan delta på de samlingene som de passer den enkelte spiller og klubb ut fra trening- og kamp, samt annen idrettsaktivitet. Men for å være aktuelle for storsone, og eventuelt kretslag, så er man nødt til å vise stor interesse og iver gjennom oppmøte. 

Storsone

Ettersom både Sone Kongsvinger og Sone Øst består av relativt få antall spillere sammenlignet med de fleste andre soner, har vi sammen bestemt at spillere fra våre to sonetropper møtes til flere felles samlinger, som vi kaller «storsone». Ut fra disse samlingene blir det tatt en kamptropp til NFF Indre Østland sine sonecuper. Sone Kongsvinger har ansvar for samlingene som gjelder storsone for G2008 og J2009, mens Sone Øst har ansvar for G2009 og J2008. Sonene samarbeider om gjennomføring av sonecuper. Denne modellen vil bli evaluert fortløpende.

Hva koster det?

Som tidligere år blir klubbene fakturert kr. 150 pr. spiller pr. samling og cup de deltar på. 

Kalender
 
Sonetreninger begynner onsdag 1. september. Treningene gjennomføres på Gjemselund stadion. Mer informasjon kommer nærmere oppstart. 
 
Her følger kalender for Sone Kongsvinger (endringer kan oppstå):

Onsdag 1. september J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Uttakstrening, Gjemselund

Onsdag 8. september J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Uttakstrening, Gjemselund

Onsdag 15. september J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Uttakstrening, Gjemselund

Lørdag 18. september (storsone Elverum J2008)

Lørdag 25. september (storsone Elverum J2008)

Søndag 26. september Sonecup J2008 (info kommer)

Onsdag 29. september J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Lørdag 2. oktober 10.00 - 11.30 (storsone Kongsvinger G2008)

Søndag 3. oktober Sonecup J2008 (info kommer)

Onsdag 6. oktober J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Fredag 8. oktober - søndag 10. oktober Bakers cup for J2008

Lørdag 9. oktober Sonecup G2008 (info kommer)

Søndag 17. oktober 11.00 - 14.00 (storsone Elverum G2009, Kongsvinger G2008 og J2009)

Lørdag 23. oktober sonecup G2008 og J2009 (info kommer)

Søndag 24. oktober sonecup G2009 (info kommer)

Onsdag 27. oktober J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Onsdag 3. november J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Onsdag 10. november J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Lørdag 13. november 12.00 - 14.00 (storsone Elverum G2009, Kongsvinger J2009)

Onsdag 17. november J09/08 kl. 17.00 - 18.30 og G08/09 kl. 18.30 - 20.00 Trening, Gjemselund

Lørdag 20. november sonecup J2009 (info kommer)

Søndag 21. november sonecup G2009 (info kommer)

Onsdag 1. desember J09/08 kl. 17.30 - 19.00 og G08/09 kl. 19.00 - 20.30 Trening, Kongsvingerhallen

Søndag 5. desember 12.00 - 13.30 i Kongsvingerhallen (storsone Kongsvinger J2009)

Søndag 5. desember (storsone Elverum G2009 og J2008)

Lørdag 18. desember sonecup G2008 og J2009 (info kommer)

Søndag 19. desember sonecup G2009 og J2008 (info kommer)

Annonse fra Obos-ligaen: