Unikt samarbeid om spillerutvikling

KIL og de lokale klubbene går inn i et spennende samarbeid om spillerutvikling fra 2020.

Annonse:

Fra og med neste år går KIL og flere av de lokale breddeklubbene i regionen inn i et tettere samarbeid rundt spillerutvikling. 

- Målet er å skape en felles forståelse for spillerutvikling i hele regionen, sier KILs Trond Amundsen og Erik Gusterud.

Klubbene har hatt en positiv og god dialog over tid, og har i fellesskap satt ned en ressursgruppe med representanter fra hver klubb. 

- På den måten har vi lagt opp et opplegg som vi begynner med i 2020 som er skreddersydd behovet og ønskene hos klubbene, sier Gusterud videre.

KIL ønsker å skape enda større positivitet og entusiasme rundt KIL som regionens fotballflaggskip. Følgende lokale klubber er med i samarbeidsprosjektet som settes i gang neste år:

 • FUVO
 • Sander
 • Eidskog
 • Grue
 • Åsnesalliansen
 • KIL Fotball
 • Nord-Odal
 • Skarnes

Klubben er også i dialog med flere klubber i distriktet; og alle er hjertelig velkommen inn i samarbeidet. 

Trenerforum i barnefotball

Samarbeidet inneholder leveranse inn mot både barne- og ungdomsfotball. I førsteomgang skal det leveres trenerforum som inkluderer teori og praksis i klubbens planverk i barnefotballen 4 ganger i året. 

KIL skal også samarbeide med NFF Indre Østland for å tilby deltakerne på forumet delkurs i Grasrottreneren. 

- Vi er veldig glade for å kunne tilby trenerne i distriktet trenerforum som også gir utdanning i NFF-portefølgen. Vi takker NFF Indre Østland for samarbeidet rundt dette.

Magnus Bergersen er Eidskog Fotball sin representant i ressursgruppa. Han forteller følgende på vegne av sin klubb:

- Samarbeidet med KIL Toppfotball og de andre klubbene vil være med å legge et felles grunnlag for utdanning og skolering av trenere. Dette tror jeg vil være med på å øke kvaliteten på øktene som blir gjennomført på treningsfeltet, sier han.

Og fortsetter:

- Jeg håper også at dette vil være med å bidra til enda bedre samarbeid mellom klubbene på både lag- og klubbnivå. For oss i Eidskog Fotball vil det også være en trygghet at vi vet at vi hvert år kan tilby trenerutdanning for både nye og gamle trenere, der kvalitet står i fokus.

Ungdom på Elitetiltak G15

- I tillegg settes det i gang et tiltak i ungdomsfotballen med navn Prosjekt hel ved hvor de spillerne med størst potensial plukkes ut til en treningsgruppe som blant annet skal reise på Elitetiltak i regi av Norsk Toppfotball, forteller Gusterud. 

Treningsgruppen vil i 2020 bestå av spillere født i 2005 og 2006, samt et antall hospitanter født i 2007. 

Dette er et tiltak som applauderes hos samarbeidsklubbene. Grues representant, Gjermund Holt, forteller følgende:

- Endelig bygges det bruer mellom klubbene i Glåmdal, til det beste for alle. Vi har mye å lære av hverandre og selv om vi fortsatt skal konkurrere, så vil samarbeide skape mye godt, sier han.

- Personlig applauderer jeg Elitesatsingen på G14/15. Jeg var selv en pårdriver og aktiv med Team Glåmdal 02, et samarbeide mellom klubbene som ga spillerne (og klubbene) mye. Mange spillere tok store steg og fant ekstra glød med satsingen og de ekstra øktene. 7 av spillerne på Team Glåmdal går nå på NTG og satser hardt videre på fotballen.

En viktig møteplass

Prosjekt hel ved starter opp med uttakssamling i midten av januar, mens det videre legges opp til 5 økter fra og med torsdag 27. februar og inn mot Elitetiltak for G15 28. og 29. mars. 

KIL Toppfotball administrerer og har det faglige ansvaret for prosjektet, men gjennomføringen skjer i samarbeid med representanter fra samarbeidsklubbene. 

- Målet er at dette skal bli en fin og viktig møteplass for de lokale klubbene - både for spillere og trenere, fortsetter Gusterud.

Og legger til:

- Øktene vil også gjennomføres rundt om i distriktet. På den første økten etter uttakssamlingen, altså 27. februar, legges det også opp til et trenerforum rettet mot ungdomsfotball som er åpent for alle som er interesserte. 

Stor tro på samarbeidet

Mangeårig leder i FUVO, Tom Hagen, har stor tro på samarbeidet med KIL Toppfotball og de andre lokale klubbene.

- FUVO har stor tro på samarbeidet, og ser på dette som en vinn-vinn-situasjon for begge parter. KIL har et stort behov for å nå ut til et større publikum og bli et naturlig fotballsentrum for Glåmdalsregionen, og klubbene rundt har behov å utvikle trenere og spillere på en bedre måte enn man har gjort de siste årene.

- Klubbene i samarbeidet kan her dra stor nytte av KIL Toppfotball sin kompetanse om trener- og spillerutvikling, og på sikt vil forhåpentligvis flere spillere fra FUVO, Grue, Eidskog, Sander og Flisa ta steget og spille toppfotball i KIL, samtidig som klubbene rundt kan drive bedre spillerutvikling både i aldersbestemt og seniorfotball, sier Hagen videre.

FUVO får støtte av Sander IL. Tor Pålerud uttaler følgende om samarbeidet:

- Vi ser på dettte som meget positivt for hele distriktet. Nå som KIL Toppfotball har stått i bresjen for et slikt opplegg, legges det også et ansvar for oss breddeklubber å følge opp. Dette gleder vi oss veldig til. 

IMG_7328
Flisa, Grue, KIL Fottball, Eidskog, Sander og FUVO er med i samarbeidet.

Forum i barnefotball:

 • 9. januar
 • 16. januar
 • 23. januar
 • 18. mars

Prosjekt hel ved:

 • 18. januar og 19. januar: uttakssamling i Kongsvingerhallen
 • 27. februar: økt + trenerforum på Gjemselund stadion
 • 5. mars: økt
 • 12. mars: økt
 • 19. mars: økt
 • 26. mars: økt
 • 28. og 29. mars: Elitetiltak G15
Annonse fra Obos-ligaen: